پلت فرم Alsense IoT  ، با پشتیبانی Microsoft Azure ، دارای 80 سال تخصص مهندسی است و خدمات جدید و ارزش افزوده ای را به کل صنعت HVACR ارائه می دهد. از سنسور گرفته تا شرکت و فروشگاه زنجیره ای و کارخانه ها ، از ارزش کامل بینش عملی بهره مند شوید که صرفه جویی عمده ، بهینه سازی کارایی عملیاتی و افزایش بیشتر اثربخشی فروش را امکان پذیر می کند.

پروژه های مرتبط