IIOT (( Industrial Internet Of Things ))

اینترنت اشیاء به ما فرصتی میدهد تا به شکل بهینه تر فعالیتهای خود را انجام دهیم و از منابع استفاده کنیم. به این ترتیب  در هزینه ها و وقت خود صرفه جویی زیادی میکنیم. در واقع  اینترنت اشیاء نگرش کارخانه های صنعتی را درباره ی استفاده از منابع و چگونگی تولید محصول، تغییر می دهد. کمیت و کیفیت داده های به دست آمده از طریق اینترنت اشیاء کارخانه های صنعتی را قادر می سازد تا بسیار متفاوت تر و بهتر با محیط اطراف تعامل برقرار کنیم.

از طرفی  در مقیاس صنعتی  استفاده از وسایل مرتبط با اینترنت اشیاء مانند سنسورهای هوشمند، در خط تولید  بازدهی را افزایش می دهد و اتلاف وقت و هزینه ها را کم می کند. بر اساس تحقیقات  ۳۵ درصد از کارخانه های صنعتی در ایاالت متحده  از سنسورهای هوشمند و سایر امکانات اینترنت اشیاء صنعتی (IIOT  ) استفاده میکنند.

افرادی که از تجهیزات اینترنت اشیاء برای خانه ی هوشمند، مانند سنسورهای حساس به حرکت، چراغها و کلیدهای هوشمند  استفاده کرده اند، احتمالا دریافته اند که صنعت اینترنت اشیاء در دوران طفولیت خود به سر میبرد. هنوز، راه درازی در پیش داریم! وسایل خانه ی هوشمند  هنوز به راحتی و سرعت به یکدیگر متصل نم یشوند و علاوه بر این، با مشکالات امنیتی متعددی نیز روبرو هستند. بر اساس گزارش شرکت سامسونگ  نیاز به تامین امنیت دستگاه های موجود در شبکه ی اینترنت اشیاء تا سال 2025 تبدیل به نیازی جدی و ضروری خواهد شد. به گفته ی سامسونگ  ۳.۷ میلیارد دستگاه نیاز به ایمن سازی دارند. این فرآیند باید تا سال 2025 انجام شود.

پروژه های مرتبط