آموزشی

انواع مبدل حرارتی در چیلر

انواع مبدل حرارتی در چیلر

انواع مبدل حرارتی در چیلر، ابزارهای حیاتی در سیستم‌های تهویه و تبرید هستند. این مبدل‌ها، در انتقال حرارت بین مایع مبرد

و ماده دیگر (مثل هوا یا آب) نقش اساسی ایفا می‌کنند.

انواع مختلف مبدل حرارتی، از جمله تبخیری، تک‌لوله‌ای و دو‌لوله‌ای، با ویژگی‌ها و کاربردهای منحصر به فرد خود، در سیستم‌های

چیلر به کار می‌روند.

در این متن، به بررسی این انواع مبدل‌ حرارتی در چیلرو  نقش آنها در بهره‌وری سیستم‌های تهویه و تبرید می‌پردازیم:

مبدل حرارتی تبخیری در چیلر

مبدل حرارتی تبخیری  یکی از انواع مبدل‌ حرارتی در چیلر است که در سیستم‌های تهویه و تبرید به کار می‌رود.

این نوع مبدل حرارتی به منظور تبدیل مایع مبرد به وضعیت گازی و تبخیر آن استفاده می‌شود.

وظیفه مبدل حرارتی تبخیری در چیلر، انتقال حرارت از محیط به مایع مبرد و تبخیر از آن است.

در فرآیند سیکل تبرید چیلر، مایع مبرد (معمولاً یک نوع سیالی مثل R134a یا R410a) در مبدل حرارتی تبخیری تحت فشار

و دماهای پایین قرار می‌گیرد.

این مبدل حرارتی تبخیری معمولاً شامل لوله‌ها یا پره‌هایی است که به مایع مبرد اجازه می‌دهند که حرارت از محیط را جذب کند

و به مرور به وضعیت گازی تبخیر کند.

مبدل حرارتی تبخیری که یکی از انواع مبدل حرارتی در چیلر است، اساسی برای ایجاد فرآیند سرمایش و خنکایی در سیستم‌های

تهویه و تبرید می‌باشد.

این فرآیند تبخیر مایع مبرد و سپس گزینش حرارت از محیط اطراف به مایع مبرد باعث سرمایش و تازه‌کردن هوا یا محیط مورد نظر می‌شود.

از این رو، مبدل حرارتی تبخیری در چیلر از اهمیت بسیاری برخوردار است و نقش اساسی در ایجاد اثر سرمایش دارد.

انواع مبدل حرارتی در چیلرمبدل حرارتی تک‌لوله‌ای در چیلر

مبدل حرارتی تک ‌لوله‌ای یکی از انواع مبدل حرارتی در چیلر است که در سیستم‌های تهویه و تبرید به کار می‌رود.

این نوع مبدل حرارتی از یک لوله برای انتقال حرارت استفاده می‌کند.

لوله‌های مبدل حرارتی تک‌لوله‌ای به مایع مبرد وارد می‌شوند و حرارت را به ماده مخاطب (مثلاً هوا یا آب) منتقل می‌کنند.

وظیفه مبدل حرارتی تک‌لوله‌ای در چیلر، انتقال حرارت از مایع مبرد به جریان ماده مخاطب به منظور سرمایش یا گرمایش می‌باشد.

مایع مبرد در داخل لوله‌های مبدل حرارتی گرمایش یا سرمایش می‌گیرد و از طریق انتقال حرارت به ماده مخاطب، دمای آن را

تغییر می‌دهد. سپس، مایع مبرد به وضعیت خود برگشته و برای دوره بعدی سرمایش یا گرمایش آماده می‌شود.

مبدل حرارتی تک‌لوله‌ای در چیلر از اهمیت بسیاری برخوردار است و در سیستم‌های تهویه و تبرید با جریان یک مایع مبرد

مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این مبدل حرارتی می‌تواند برای سرمایش یا گرمایش هوا یا مایع‌های دیگر در سیستم‌های تهویه و تبرید به کار رود.

 

مبدل حرارتی دو‌لوله‌ای در چیلر

مبدل حرارتی دو‌لوله‌ای ، یکی از انواع مبدل‌ حرارتی در چیلر مهم است که در سیستم‌های تهویه و تبرید به کار می‌رود.

این نوع مبدل حرارتی از دو لوله برای انتقال حرارت بهره می‌برد.

یکی از این لوله‌ها برای عبور مایع مبرد استفاده می‌شود و دیگری برای جریان ماده مخاطب (مثل هوا یا آب) به کار می‌رود.گش

وظیفه مبدل حرارتی دو‌لوله‌ای در چیلر، انتقال حرارت از مایع مبرد به ماده مخاطب به منظور سرمایش یا گرمایش می‌باشد.

مایع مبرد در داخل یکی از لوله‌ها گرمایش یا سرمایش می‌گیرد و از طریق انتقال حرارت به ماده مخاطب، دمای آن را تغییر می‌دهد.

سپس، مایع مبرد به وضعیت خود برگشته و برای دوره بعدی سرمایش یا گرمایش آماده می‌شود.

مبدل حرارتی دو‌لوله‌ای به عنوان یکی از اصلی ترین انواع مبدل‌ حرارتی در چیلر ها، در سیستم‌های تهویه و تبرید

برای انتقال حرارت بین مایع مبرد و ماده مخاطب با جریان دو جریان مختلف به کار می‌رود.

 

مبدل حرارتی جذبی در چیلر

مبدل حرارتی جذبی یکی از انواع مبدل حرارتی در چیلر خاص است که در سیستم‌های تهویه و تبرید از آن برای انتقال

حرارت استفاده می‌شود. این نوع مبدل حرارتی بر اساس فرآیند جذب و انتشار حرارت عمل می‌کند.

در یک مبدل حرارتی جذبی، مایع مبرد (معمولاً آمونیاک یا آب لیتیوم برماید) با جذب حرارت از محیط یا جسم مخاطب،

به وضعیت جامد تبدیل می‌شود.

سپس، مایع مبرد جامد به یک مبدل حرارتی دیگر منتقل می‌شود و در آنجا با تخلیه حرارت به محیط دیگر بازمی‌گردد.

این فرآیند انتقال حرارت و تبدیل مایع مبرد به وضعیت مذاب و جامد به تبدیل حرارت در سیستم چیلر می‌شود.

مبدل حرارتی جذبی که از اصلی ترین انواع مبدل حرارتی در چیلر است به عنوان یکی از اجزای اصلی سیستم‌های

تهویه و تبرید با اهمیت بسیاری برخوردار است.

این فرآیند جذب و انتشار حرارت به کار رفته در مبدل حرارتی جذبی، به سرمایش و تبرید مناسب در این سیستم‌ها منجر می‌شود.

انواع مبدل حرارتی در چیلرمبدل حرارتی اسکرو در چیلر

مبدل حرارتی اسکرو یکی دیگر از  انواع مبدل حرارتی در چیلر است که به طور خاص برای استفاده در چیلرهای اسکرو

طراحی شده است. این مبدل حرارتی به منظور انتقال حرارت در سیستم‌های تهویه و تبرید از آن استفاده می‌شود.

مبدل حرارتی اسکرو در چیلر با استفاده از فن‌ها و کمپرسورهای اسکرو به انتقال حرارت و سرمایش یا گرمایش مایع مبرد

در چیلرهای اسکرو می‌پردازد.

این مبدل حرارتی توانایی تبدیل مایع مبرد به وضعیت گازی و معکوس آن به وضعیت مایع را دارد، که در فرآیند سیکل تبرید

چیلر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مبدل حرارتی اسکرو در چیلر به تنظیم دمای سیال مبرد و ایجاد سرمایش یا گرمایش مورد نیاز در سیستم‌های تهویه

و تبرید کمک می‌کند. این نوع مبدل حرارتی با توجه به نیازهای سیستم چیلر اسکرو به کار می‌رود و به بهره‌وری و عملکرد

بهتر چیلر کمک می‌کند.

 

سخن پایانی

انواع مبدل حرارتی در چیلر ها اساسی برای سیستم‌های تهویه و تبرید هستند. هر نوع مبدل حرارتی نقش خود را در انتقال

حرارت و سرمایش یا گرمایش مایع مبرد ایفا می‌کند.

انتخاب مناسب نوع مبدل حرارتی بستگی به نیازهای سیستم و شرایط محیطی دارد،تنوع در انواع مبدل حرارتی به انتخاب

و تنظیم بهتر سیستم‌های تهویه و تبرید کمک می‌کند و به بهره‌وری و کارایی بالاتر این سیستم‌ها اساسی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code