چیلر سایت بانک تجارت

چیلر شرکت زمزم

چیلر هتل کیش

چیلر تراکمی با مصرف انرژی جهت ایجاد برودت به صورت الکتریکی می­باشد، که  با توجه به کار کمپرسور این انرژی را مصرف می­کند چیلرها در صنایع جهت خنک کاری ماشین آلات، مواد و محصولات و در تهویه مطبوع جهت خنک کردن هوای عبوری از فن کویل و یا هواساز می­باشد.

چیلرها به دو دسته تراکمی و جذبی تقسیم میشوند در چیلر جذبی انرژی مورد مصرفی به صورت حرارت می­باشد، و در چیلر تراکمی مصرف به صورت انرژی الکتریسته می­باشد.

اجزای اصلی چیلر تراکمی که شامل ۴ قسمت کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور می­باشد. که اساس ایجاد برودت در چیلر بر یک اصل ساده تبخیر استوار است.

عمر یک چیلر تراکمی میتواند با توجه به برند آن حدود ۲۰ تا نهایتا ۳۰ سال باشد. اما عمر چیلر تراکمی بستگی شدیدی به نگهداری صحیح و پیشگیرانه دارد. نگهداری پیشگیرانه از چیلر تراکمی شامل بررسی، مشاهده و تست تک تک اجزای چیلر تراکمی و پیش بینی عمر آن ها و در صورت لزوم تعویض قطعات آن قبل خرابی و از مدار خارج شدن چیلر تراکمی میباشد. همان طور که میدانیم در صنایع، چیلرها باید به صورت شبانه روزی روشن و در مدار باشند بنابراین نگهداری پیشگیرانه بسیار مهم می باشد. در مقاله زیر اصول صحیح نگهداری از چیلر تراکمی را بررسی می کنیم.

پروژه های مرتبط